Thứ tư, 10/04/2024 08:00

Nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ký kết Chương trình phối hợp về tăng cường hợp tác trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thí  điểm, thử nghiệm một số cơ chế, chính sách về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) trên địa
bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2028.

Thứ tư, 10/04/2024 07:55

Với lợi thế và tiềm năng du lịch phong phú, đa dạng, cùng nguồn nhân lực đã và đang được đầu tư phát triển, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều cơ hội về thu hút đầu tư, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trong lĩnh vực du lịch. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là công cụ để thúc đẩy quá trình thay đổi tư duy, tái cấu trúc ngành du lịch theo hướng xanh và bền vững.

Chủ nhật, 10/03/2024 08:00

Những năm gần đây, để thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn, Cần Thơ đã có nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị…, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Chủ nhật, 10/03/2024 07:55

Trong những năm gần đây, Sơn La đã trở thành một điểm sáng về phát triểncây ăn quả với diện tích, năng suất và sản lượng đứng ở tốp đầu của cả nước. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành tựu này là do Sơn La sớm có chủ trương và chính sách khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nói chung và phát triển cây ăn quả chất lượng cao nói riêng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thúc đẩy phát triển thương hiệu nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho các sản phẩm cây ăn quả của địa phương mình.

Thứ hai, 15/01/2024 08:00

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố (TP) Hồ Chí Minh lần thứ XI đã xác định “phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển TP nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, TP định hướng chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó khẳng định khoa học và công nghệ (KH&CN) phải thực sự là động lực cho sự phát triển. Để thực hiện được mục tiêu và định hướng đặt ra, TP đã xây dựng nhiều chính sách đặc thù, đột phá nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ.

Thứ hai, 15/01/2024 07:58

Những năm gần đây, nhờ được quan tâm, đầu tư mạnh mẽ, sự đóng góp của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) Thái Bình đã hiện hữu rõ nét ở các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, trong hầu hết các khâu, từ sản xuất đến tiêu thụ và phát triển. Nhờ vậy, ngành nông nghiệp Thái Bình đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện đời sống người dân.

Chủ nhật, 10/12/2023 08:00

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2019-2023; đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 154), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN vùng Đông Nam Bộ lần thứ 16.

Chủ nhật, 10/12/2023 07:55

Thông qua việc thực hiện dự án: “Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình xen canh lúa - tôm càng xanh toàn đực theo tiêu chuẩn VietGAP tại vùng bắc Cà Mau, tỉnh Cà Mau” thuộc Chương trình Hỗ trợ, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, Trung tâm Giống nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau) đã xây dựng thành công mô hình xen canh lúa - tôm
càng xanh toàn đực đạt chuẩn VietGAP, góp phần nâng cao giá trị gia tăng trên cùng một diện tích sản xuất, tạo tiền đề cho phát triển nông nghiệp hữu cơ tại địa phương.

Chủ nhật, 10/12/2023 07:50

Sở hữu trí tuệ (SHTT) đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và TP Hải Phòng nói riêng. Đặc biệt, trong bối cảnh TP Hải Phòng đang tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững, quyền SHTT trở thành một trong những công cụ quyết định sức mạnh cạnh tranh của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Với xu hướng hội nhập hiện nay, việc thực thi các cam kết về SHTT không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân.

Thứ sáu, 10/11/2023 08:00

Ngày 13/10/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Giao ban KH&CN vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (NTB&TN) lần thứ XVI để tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2019-2023. Thông qua Hội nghị này, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được trao đổi, thảo luận nhằm phát huy tốt hơn những tiềm năng lợi thế của vùng, thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) đóng góp nhiều hơn vào phát triển kinh tế - xã
hội của các địa phương trong vùng.

1 2 3 4 5 6